Home Vijesti Latest LIJEPA RIJEC

www.imamsenadagic.com


 

Kur'an - Audio (Bosanski)

Kur'an s prevodom

Quran Explorer

Hadith Explorer


Kur'an - Arapski

Slike Dzemata

Statistics

Members : 57
Content : 409
Web Links : 10
Content View Hits : 756197
LIJEPA RIJEC PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 27 May 2010 12:49

 Hvala Allahu, Koji je svemu Dobrocinitelj, Koji Kur'anu poducava, i Koji covjeka stvara, i Koji poducava covjeka kako da jasno i lijepo govori.
 Neka je salavat-i selam na prvaka našeg, Muhammeda, s.a.v.s., - koji je svojim lijepim rijecima osvojio srca vjernika i koji bijaše najbolji uzor u govoru i ophodjenju sa drugim ljudima.
 U današnjoj hutbi cemo govoriti o blagodati rijeci i govora, te o potrebi covjeka da brižljivo vodi racuna kako da koristi te blagodati.
 Covjek je bice koje je Allah dž.š. odlikovao umom i govorom. Govor mu je podario kao sredstvo sa kojim ce izraziti svoje mišljenje. Kako god nema govora bez mišljenja - isto tako nema ni mišljenja bez govora.
 Govorom pokazujemo ono što mislimo i ono što u našim dušama nosimo. Jer, govor nikada nije samo govor o necemu što se i o cemu se govori, nego je i govor o samome sebi, on se javlja kao refleksija o sebi.
Moc rijeci ima korijen u moci osobe. Kada osoba govori, ona se tada ocituje prema vani. Tako je kraljeva rijec mocnija od rijeci obicnog covjeka. U tom smislu je i stara poslovica: „Rijeci treba mjeriti, vagati, a ne brojati.“

 Obzirom da rijec ima zbilju koja traje i u buducnosti, ucinak izgovorene rijeci može tako nadživjeti onoga koji ju je izrekao.
 O svim rijecima, onim teškim i onim lahkim, moramo voditi racuna, jer njima, rijecima, možemo nanijeti teže rane nego što ih možemo nanijeti oružjem. Jer, rijec samom izgovorenošcu postaje zbiljnost koja ne može biti opozvana.
Može se izgovoriti druga rijec, koja ce je na neki nacin ublažiti, ublažiti njen ucinak, ali se ne može izbrisati rijec koja je vec recena. Zato, rane od oružja mogu zamladiti, ali rane nanesene ružnim rijecima nikada ne zacjeljuju.  Upravo zbog važnosti i težine izgovorene rijeci Muhammed s.a.v.s., u jednom hadisu kaže: „Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan; neka govori ono što je dobro ili neka šuti.“ (Muttefekun alejhi)
 Islamski eticari veliku pažnju posvecuju, kako predmetu razgovora, tako i nacinu izražavanja. Preporuka Božijeg Poslanika s.a.v.s., da govorimo ono što je dobro, da na lijep nacin iznesemo svoj stav, a još davno naredjena sinovima Israilovim, o cemu nam Kur'ani Kerim kazuje: „A ljudima lijepe rijeci govorite!“, -  cini se da nikada nije bila aktuelnija i potrebnija kao nama danas, koji nosimo breme problema: porodicnih, poslovnih i egzistencijalnih. Isto tako, nama je potrebna lijepa rijec, bilo kao razgovor, kao savjet, ili cak, kao utjeha u teškim situacijama.
  Upravo, putanjom lijepe rijeci Muhammed s.a.v.s., izborom rijeci, svojim preciznim, istinitim i lijepim izrazom, pridobio je srca ljudi. Njegove izreke, njegovi hadisi, nadživjeli su stoljeca i traju, uporedo sa najljepšim, najsavršenijim Božijim govorom i trajace do Sudnjeg dana kao smjernice vjernicima. U Kur'anu stoji: „Reci robovima mojim da govore samo lijepe rijeci!“ (Al-Isra, 53.)
 Mi smo zabrinuti ako nastane neka disharmonija u prirodi, neke iznenadne prirodne pojave, potresi, poplave, na koje svakako nemamo nikakvog utjecaja, ali u isto vrijeme nismo zabrinuti što smo mi uzrocnici disharmonije u našim porodicama, komšiluku, radnom mjestu, a koja je upravo nastala ili nastaje nepravilnom upotrebom govora, ili zloupotrebom rijeci i govora. Upravo lijep, pristojan i uljudan govor ucvršcuje slogu i produžava prijateljstvo, i sigurno sprijecava šejtana u nastojanju da i beznacajan spor usmjeri u žestoku zavadjenost i tako poremeti odnose i veze medju ljudima.
 Zato Poslanik alejhisselam kaže: „Vi nikada necete pridobiti ljude svojim bogatstvom. Zato ih pridobijte ozarenim licima i lijepim ophodjenjem.“ (El-Bezzar)
 Pored izreke Poslanikove da pricamo samo dobro ili da šutimo, Kur'ani Kerim nam preporucuje i udaljavanje od beskorisnog govora, udaljavanje od besposlica koje danas kruže i nude nam se u raznim pricama, novinama, vijestima i koje gode našim ušima. Pa kada opisuje prave vjernike, Allah dž.š. kaže da se oni, upravo, udaljavaju od takvih stvari: „Ono što žele vjernici ce postici, oni koji namaz svoj ponizno obavljaju i koji ono što ih se ne tice izbjegavaju, i koji sadaku dijele.“ (El-Mu'minun, 1-4.)
 Još jedan od koraka koji islamski eticari preporucuju kako bi se govor sacuvao i zaštitio od brzopletosti i neprimjerenih rijeci jeste zabrana ispraznog polemiziranja i raspravljanja, bez obzira da li je covjek u pravu ili nije. Covjek cesto ulazi u rasprave podastiruci argumente u prilog svojih tvrdnji i vodjen željom da njegov stav bude prihvacen, cesto istinu potisne u drugi plan, a pricanje - polemiziranje, samo sebi postane cilj. To se i nama u današnje vrijeme cesto dešava, pa budemo sudionik ili ucesnik, a ponekad i predmet takvih rasprava koje cesto znaju prijeci i u svadju.
 Jednog dana Muhammed s.a.v.s., zatekao je ashabe u žucnoj raspravi koja je rezultirala svadjom, pa im je hadisom izrekao svoj sud o tome:
 „Polahko, ummete Muhammedov! 
 Ostavite se svadje, zato što je u tome malo dobra i zato što se vjernik ne svadja!
 
Ostavite se svadje, jer vam je dovoljno grijeha i bez toga!
 Osavite se svadje, jer ja necu biti šefa'adžija na Sudnjem danu onome ko ucestvuje u svadji!
 Ostavite se svadje, ja garantujem tri dvorca u Džennetu onome ko je ostavi, pa makar u pravu bio.... (Taberani)
 Medjutim, ovdje svakako trebamo napraviti razliku izmedju dijaloga i praznog polemiziranja. Razgovor, konstruktivni dijalog, medju ljudima, obogacuje misli i srca, i cesto u razgovoru sa osobom koja svoju misao izlaže na uljudan i lijep nacin, naša cula budu zadovoljna, pa makar nas tokom tog razgovora osoba i kritikovala, ukazivala na greške ili pak savjetovala, ali svrha takvog razgovora biva ispunjena, jer cemo i te savjete, i te kritike, prihvatiti prije nego savjete i kritike osobe koja to cini na grub i neuljudan nacin, jer takav govor nece doprijeti do ušiju i srca druge osobe pa makar ova prva imala dobre i plemenite namjere.
 Koliko je bitan lijep nacin ophodjenja i komuniciranja, kao i priznanje greške, priznanje da smo nekoga uvrijedili, isto tako je bitno i izvinjenje zbog nanesene uvrede, što jasno potvrdjuje kur'anski ajet: „Lijepa rijec i izvinjenje vrjedniji su od sadake koju prati vrijedjanje.“ (El-Bekare, 263.)
 Takodjer nam Allah dž.š. u Svojoj Knjizi naredjuje da sa pripadnicima drugih religija razgovaramo na najljepši nacin, vodimo dijalog u okvirima i duhu tolerancije, bez grubih rijeci, osim ako se radi o nekom nasilniku kojeg treba sprijeciti da cini štetu: „I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši nacin, ali ne i sa onima medju njima koji su nepravedni...“ (El-Ankebut, 46.)
 Musliman posebno treba paziti da svojim rijecima ili postupcima ne uvrijedi drugog muslimana, što se da zakljuciti iz odgovora Muhammeda a.s kojeg je dao ashabima na njihov upit: Božiji Poslanice! „Ciji islam je najbolji?“ Poslanik im odgovori: „Onoga od cijeg jezika i ruke su sigurni drugi muslimani.“ (El-Buhari)
 Govor o lijepoj rijeci ne bi bio kompletan ako ne bi iskoristili priliku i istakli bitnost ukazivanja na ružne stvari, postupke, pojave i dogadjanja u našem okruženju, ali opet biranim rijecima, odmjereno, na uljudan i lijep nacin.
Draga braco!
Zbog darovane nam blagodati rijeci i govora, zbog bitnosti i velicine govora, zbog naredbe da samo lijepe rijeci govorimo, zbog preporuke da šutimo ako nemamo šta korisno reci, zbog važnosti da ostavimo isprazno polemiziranje, zbog savjeta da ljude pridobijemo ozarenim licima i lijepim ophodjenjem, zbog znacaja izvinjenja nakon nanesene uvrede, zbog imperativa da sa sljedbenicima Knjige raspravljamo na najljepši nacin i zbog obecanja vjernicima koji izbjegavaju ono što ih se ne tice da ce postici ono što žele, zbog svega pobrojanog povedimo racuna o svojim rijecima i svom govoru i jedni drugima lijepe rijeci govorimo!
„Rekoh vam ovo i molim Allaha dž.š. da nam grijehe oprosti!“
 Amin ja Rabbel-alemin
Hatib hfz. Mensur ef. Malkic

Last Updated on Thursday, 27 May 2010 12:50